人氣小说 精靈掌門人 起點- 第1086章 鬃岩狼人?熔岩狼人! 不得到遼西 奇葩異卉 讀書-p3

妙趣橫生小说 精靈掌門人- 第1086章 鬃岩狼人?熔岩狼人! 老吾老以及人之老 肉眼惠眉 推薦-p3
精靈掌門人

小說精靈掌門人精灵掌门人
第1086章 鬃岩狼人?熔岩狼人! 珊珊來遲 面有菜色
鬃巖狼人的新特訓使命很略,身爲理解固拉多鱗片帶的漿泥效果。
雖說固拉多鱗屑就固拉多的等閒鱗,方緣任性掰下去的,論功能,小橘子大黑汀三神鳥花銷細小協議價凝華的那幾根翎,但算是固拉多的魚鱗,即使黔驢技窮清閒自在的行使,但也依然如故有可圈可點之處。
旋踵孤掌難鳴掌控的級,就很好的磨礪了鬃巖狼人的肉體能見度。
“盛了,於今的熬煉就先停止吧!”
仍舊把它留在語言所裡吧。
雖則幸福,但鬃巖狼人也敏捷樂。
《打基業》!固拉多很懂。
“(ಥ_ಥ)呱呱~”
再就是,與傳說乖覺對戰帶來的聚斂感,也能讓快龍砥礪心……
“(⺻▽⺻)嗷嗚(然則千枚巖紅袍好是味兒,屆時候我也要給天底下樹女傭人披上一層片麻岩白袍)!!”
現階段看來,鬃巖狼人終歸發軔得了。
“(。ŏ_ŏ)啵嗚!!”
還有一切月岩蝸牛、噴火駝也有一丁點兒這方先天性。
《打內核》!固拉多很懂。
猴手猴腳,就會從半空中打落下。
眼前,鬃巖狼人就在測驗賡續用五湖四海作用操控礦漿作用。
眼下黔驢技窮掌控的品,就很好的久經考驗了鬃巖狼人的人弧度。
“(⺻▽⺻)嗷嗚(止砂岩紅袍好爽快,到候我也要給園地樹姨披上一層黑頁岩戰袍)!!”
方緣盯着鬃巖狼人,眼神熠熠生輝。
間距固拉多大夢初醒,曾往昔了整天。
“(。ŏ_ŏ)啵嗚!!”
唯其如此說,舔龍過勁,抖M狗也牛逼!
沙嘴上,方緣連接着給鬃巖狼人的特訓!
现身 娱乐
雖則愉快,然而鬃巖狼人也靈通樂。
跨距固拉多頓悟,一度昔時了全日。
因而爲着不讓一隊大佬們作色,鬃巖狼人也膽敢在教中破壞了,整機把眼神留置了只會直揍它,以何以拆也決不會壞的五湖四海樹新家身上……
當,此刻蕩然無存Z純晶,它徒容易的千錘百煉燕返,而訛謬以燕返爲基本,錘鍊航空系Z招式。
方緣經驗到鬃巖狼人趣味性的升官,拍了拍巴掌笑道。
斯特訓,可讓鬃巖狼人爽到爆炸了。
“ヽ(o`皿′o)ノ吼!!!!”
“(=ˇωˇ=)嗷!(我感到闔家歡樂就要從鬃巖狼人,成爲油母頁岩狼人了!)”
“別看她了,咱倆絡續。”
兔子尾巴長不了,斷續是活火猴墊底,今日,墊底的算是多興起了。
異樣平地風波下,鬃巖狼人固然也是沒宗旨的,最最這謬技壓羣雄緣、固拉多親自提醒,附加固拉多鱗片其一傳說茶具嗎。
雖然固拉多鱗屑單純固拉多的司空見慣鱗片,方緣任由掰下的,論機能,莫如橘柑汀洲三神鳥花消廣遠比價凝的那幾根毛,但總是固拉多的鱗片,即若黔驢技窮緊張的廢棄,但也仍舊有可圈可點之處。
它用方之力激活固拉多鱗片後,滾燙的血漿效應,初步像焰綠寶石中的燈火一碼事,綠水長流鬃巖狼人全身。
並偏差喲乖覺都有本領操控蛋羹之力。
鬃巖狼人的新特訓工作很點兒,就是分曉固拉多鱗帶回的蛋羹力氣。
千枚巖白袍的封裝下,鬃巖狼人再有了一度感到,即是他人過得硬更舒緩的採取之前玩耍的成技版斷崖之劍了。
無Z純晶的變動下,固拉多動燕返帶來的單薄遨遊效益遨遊,就和剛降生的鳥雀形似,顫顫巍巍。
輕率,就會從半空中掉下去。
“別看其了,咱繼承。”
“別看她了,吾儕不停。”
亞於Z純晶的情狀下,固拉多用到燕返帶來的弱飛職能航行,就和剛墜地的鳥通常,搖搖晃晃。
它用大世界之力激活固拉多魚鱗後,灼熱的蛋羹能力,先聲像火焰瑰華廈火舌等同於,淌鬃巖狼人混身。
再就是,與據說玲瓏對戰帶動的壓迫感,也能讓快龍考驗手疾眼快……
稍微依憑轉瞬間超現代化的效能,媲美甲級極點戰力、大力神級戰力,亦然沒主焦點的,當然,先決是甲地同意。
淚目——
要確乎油然而生了白雲,那纔是着實刁鑽古怪。
這種暑熱,比在溶岩漿裡泡澡,而且更好受。
些微負霎時超傳統化的能量,平產頭號極點戰力、大力神級戰力,亦然沒綱的,自然,前提是聖地承若。
“(。ŏ_ŏ)啵嗚!!”
逝Z純晶的情狀下,固拉多使燕返拉動的衰微翱翔力量飛舞,就和剛物化的雛鳥常備,晃晃悠悠。
短短,直接是文火猴墊底,目前,墊底的終歸多勃興了。
“(=ˇωˇ=)嗷!(我感性團結一心且從鬃巖狼人,成熔岩狼人了!)”
痛的當然舛誤斷崖之劍劈到隨身時帶的痛意,而是它頭裡的效勞對象有目共睹是美納斯,今昔卻換成了這麼着個傻大個,擱誰誰能不痠痛。
“(=ˇωˇ=)嗷!(我覺得友愛且從鬃巖狼人,化作浮巖狼人了!)”
誠然固拉多鱗但是固拉多的一般而言鱗片,方緣任掰上來的,論後果,亞於福橘羣島三神鳥消費千千萬萬批發價成羣結隊的那幾根羽,但歸根結底是固拉多的鱗片,即使沒轍疏朗的役使,但也援例有可圈可點之處。
方今的鬃巖狼人,雖不仰超天元化,單怙波導之力,斷崖之劍,泥漿之力,還有遠抗揍的戍力,也能在平起平坐竟然贏多頭的一等戰力了吧。
自然,這會兒過眼煙雲Z純晶,它惟獨唯有的鍛錘燕返,而魯魚帝虎以燕返爲根腳,久經考驗航行系Z招式。
一早,大吾的湖光山色山莊外,淺海空間,一隻固拉多晃晃悠悠的遨遊着,執棒斷崖之劍。
“(。ŏ_ŏ)啵嗚!!”
再有一面月岩蝸牛、噴火駝也有一絲這方位天稟。
坐蛋羹之力和大地之力,都是有效的加油添醋岩層氣力的權謀,好生生讓鬃巖狼人的拼湊技斷崖之劍,更接近實的固拉多的斷崖之劍。
本來,這時不比Z純晶,它單獨的闖蕩燕返,而偏向以燕返爲內核,錘鍊航行系Z招式。
眼前獨木不成林掌控的等,就很好的磨鍊了鬃巖狼人的身子光照度。
妖精與精怪的體質不能並重。

人氣連載小说 精靈掌門人 線上看- 第792章 挑战冠军之路 溫香軟玉 難以形容 推薦-p3

有口皆碑的小说 精靈掌門人- 第792章 挑战冠军之路 達成諒解 好伴雲來 展示-p3
精靈掌門人

小說精靈掌門人精灵掌门人
第792章 挑战冠军之路 金精玉液 返來複去
伊布跳到聯袂石上,觀望着這邊的際遇,下一場堪憂,很怕別人且體現的最強結節技,會將此間轟平。
快龍不得不感慨萬端,做公龍,真累,形似成化爲烏有憋氣的書王啊。
自爆磁怪漂移在空中,給兩隻齒輪兒的奮發圖強吶喊助威,冷靜搖頭,此次交鋒,兩隻牙輪兒自知工力不犯,自愧弗如出席,取捨了留在光榮席給自爆磁怪當參賽隊。
…………
戴佛斯 达志
就連曾經是十二支的龍王棋手,都唯其如此翻悔他的民力。
伊布、自爆磁怪、烈火猴、耿鬼、美納斯、快龍、妙蛙花,這幾隻急智,縱令此屆方緣辦公會議的部門參賽健兒了。
無繩電話機洛託姆雖則工力不彊,但駁學問和學海夠耐久,這星是達克萊伊心有餘而力不足同比的,它會以針鋒相對秉公、明媒正娶的舒適度,對敏感選手的聚合技舉行評理。
而以其今日的實力,思悟發新的就裡,只消一番之際恁簡易如此而已,而轉折點,即或瑰麗大賽版的方緣部長會議。
“倘我以研製者的身價變爲十二支,應行不通纏手,揣摸也很困難過總部謀士團的評審裁決。”
…………
三個評審,替了三個典範,乖巧、高科技、全人類。
伊布跳到共石塊上,觀測着這邊的境況,日後憂懼,很怕大團結將要發現的最強三結合技,會將此處轟平。
另一頭,貪嘴鬼坐在桌上,愈發臨鬥,更塞入,亡魂喪膽等會泯滅力氣去獻技,這兒貪嘴鬼或者蠻密鑼緊鼓的,這次電視電話會議唯諾許超邁入,它的均勢,彷佛消滅了。
“看樣子此次的工程獎勵精彩。”洛柯遞進道。
大哥大洛託姆誠然國力不彊,但辯文化和見聞十足皮實,這少許是達克萊伊孤掌難鳴對比的,它會以對立持平、業內的刻度,對耳聽八方選手的粘連技拓評閱。
來講,每篇守關者,都至多有一隻栽培到種盡的頂四戰力。
美夢神達克萊伊、大哥大洛託姆、以及方緣。
趕到此後,達克萊伊窺察了倏伊布、自爆磁怪、饞嘴鬼、妙蛙花等牙白口清,坐窩擺。
快龍和美納斯,也都在養神,不值得一提的是,這幾天快龍痛並悲傷着,以最佳七夕青鳥有如和美納斯改爲了閨蜜,而它,又常事行動七夕青鳥的探討心上人,進退觸籬,它業已不掌握在對戰中,是該留手,或該下狠手了。
佳績說,想以對戰氣力改爲佛祖大師,變爲十二支,是基本功渴求,就可敗訴好多人。
方緣也澌滅信心百倍總是否決十關,甚而經歷一關的梯度都很大,但這個應戰,不論是因爲啥子鵠的,都不值一試。
因故,它刻意人有千算了一度大高招……
有參賽健兒,純天然就有政審集體。
精怪、智能科技、生人,由這三無不體咬合評審團體,是方緣意思看看的畫棟雕樑大賽的政審按鈕式。
保護神付黑因故被謂戰神,由他是近年來來,事關重大個闖過殿軍之路的鍛練家,也故此,他是十二支候車。
“唯獨,比較然改成十二支,我想測驗下,以對戰才幹是否化十二支,自然,以我現下的工力,計算很困窮,但即若不得了,我也何嘗不可瞭然大團結和實十二支的異樣在哪,並假託隙熬煉瞬。”
自爆磁怪漂流在天空中,對兩隻齒輪兒的奮發圖強搖旗吶喊,平緩點頭,此次賽,兩隻牙輪兒自知實力虧損,尚未到,選料了留在原告席給自爆磁怪當曲棍球隊。
挑戰者需要接二連三克敵制勝10人,以卡的情勢,走到山頂,才總算有了化爲十二支的資格。
…………
算是聯繫了小孩組,這次它不求進攻,但求爭霸賽中能排前六,只消不墊底就行。
方緣敘,因此,此次擴大會議,原來目的也有讓伊布它開荒新的必殺技的有趣
定价 招商
據方緣所知,這是近十幾年來才產生的法則,夫劃定執後,無間化爲烏有新的以對戰國力化作十二支的教練家輩出了。
皇上賽?不興能。
“這然則故之一,短促後還有一場更正顏厲色的挑釁在等着我,它更多的是在爲千瓦時挑戰做預備。”
家长 孩子 寒假
算是脫離了孩童組,這次它不求侵犯,但求種子賽中能排前六,要是不墊底就行。
這個亞軍之路,指的便開初全世界賽遞補遴選的所在,在頭籌之途中,有一座地勢激流洶涌的山脊,在十二支考驗初步,那邊地市聯誼10名能力認可在國內排名榜前50的遐邇聞名老先生,每一期,勢力猜測不都減色葉輝、河裡能人。
達克萊伊以臨機應變的角度終止政審,以它的實力,評審出靈動們結成技的是非,不是很難。
“這光青紅皁白某部,連忙後再有一場更從嚴的搦戰在等着我,它更多的是在爲微克/立方米挑戰做籌備。”
終歸皈依了孩童組,這次它不求晉級,但求飛人賽中能排前六,如不墊底就行。
同義的再有百變怪,儘管百變怪興許是小兒組實力最強的,但生產大隊伍中,氣力最弱的妙蛙花它都比獨自,參賽旨趣也小小的,還比不上在次席當個聽衆頂呱呱賞識猴哥的颯爽英姿。
謝青依去幫方緣管理超邁入石檢測設施的實習色的時段,時來到了7月8號。
夫冠亞軍之路,指的即或那時候大世界賽遞補採取的處所,在殿軍之半途,有一座地勢險要的山脈,在十二支磨鍊初始,那兒都聚合10名主力醇美在海外排名榜前50的顯赫一時好手,每一下,勢力估不都遜色葉輝、延河水聖手。
乌克兰 乌克兰政府 花费
妙蛙花當第十五國力,灑脫也提請參賽了,這會兒正曬着太陽,閉眼想,一身發散出毒的氣味。
普天之下賽收尾後,還有嘿競技犯得上方緣這樣嚴陣以待?
有參賽選手,尷尬就有初審團組織。
方緣操,故此,此次代表會議,實在目的也有讓伊布它們建立新的必殺技的希望
這一天也偏差什麼大工夫,唯有方緣立的第十三屆方緣總會就要在本設了如此而已。
“比方我以副研究員的資格化作十二支,理合廢談何容易,計算也很容易始末總部謀士團的評審公斷。”
砰!
就連已是十二支的瘟神大家,都不得不確認他的偉力。
“她像樣又變強了洋洋。”
另一壁,饞嘴鬼坐在海上,一發臨角,益狼吞虎餐,膽顫心驚等會泯沒力氣去演藝,此刻饞嘴鬼依然故我蠻危殆的,此次代表會議允諾許超昇華,它的逆勢,彷彿化爲烏有了。
“是啊。”方緣笑了笑,道:“這段時空,其都相宜加把勁。”
“其如同又變強了許多。”
快龍只得慨嘆,做公龍,真累,彷佛釀成消退悶悶地的鴻王啊。
全球賽一了百了後,還有何事賽值得方緣這般厲兵秣馬?
精靈掌門人
斯殿軍之路,指的身爲開初天底下賽候補採取的位置,在季軍之路上,有一座形勢險要的巖,當十二支檢驗開場,那裡邑會師10名民力翻天在海外排名前50的無名妙手,每一度,氣力估算不都比不上葉輝、江河水大王。
圈子賽下場後,還有哎呀比賽犯得着方緣這般枕戈待旦?
伊布、自爆磁怪、火海猴、耿鬼、美納斯、快龍、妙蛙花,這幾隻妖,即使如此此屆方緣電話會議的一齊參賽運動員了。
“是啊。”方緣笑了笑,道:“這段時刻,她都適合創優。”
洛柯還好,前不久只有巖狗狗求磨鍊,達克萊伊哪裡就較忙了,抱有化石羣妖物後,它齊全把方緣給忘了,那些畿輦未嘗來計算所走家串戶,向來待在化石羣試點區陪着那些化石乖覺,讓方緣心扉直呼“渣男”。
快龍只可感想,做公龍,真累,好想變爲消苦於的箋王啊。
這次方緣部長會議,參賽的全面有7只妖物。
其一亞軍之路,指的縱其時宇宙賽替補挑選的住址,在殿軍之中途,有一座形勢激流洶涌的山,當十二支磨鍊苗子,那兒邑湊合10名國力酷烈在國際橫排前50的聞明耆宿,每一度,主力臆想不都遜色葉輝、川權威。
就連曾是十二支的判官能人,都只能肯定他的勢力。
“設或我以研究者的身價化作十二支,該不濟事積重難返,揣測也很煩難堵住支部策士團的政審裁決。”
此次方緣電視電話會議,參賽的合計有7只趁機。

小说 精靈掌門人- 第960章 收服超梦!!! 花開花落 爲今之計 推薦-p3

精彩絕倫的小说 精靈掌門人- 第960章 收服超梦!!! 痛玉不痛身 天淨沙秋思 熱推-p3
精靈掌門人

小說精靈掌門人精灵掌门人
第960章 收服超梦!!! 論交何必先同調 陰錯陽差
超夢打鬧的幾十場對戰,但是超夢看起來風輕雲淨,不過也不用果真很乏累,終歸是漫長數個小時的給云云多機智短時支付衝力。
方緣拿着超夢的靈球走了回去,反之亦然先給超夢療傷吧。
這件事……有或許是悲喜,也有應該是驚嚇,嗯,對付夢見的話。
“再有比克提尼。”
本,伊布等能進能出十足是不顧了,超夢緣自各兒與通常邪魔徹底二的更,一顆精靈球,害怕無從平昔把它綁定在方緣身邊,其一方緣溫馨也領略。
“等剎時,給你一番悲喜交集,現行的話……”
日後,是否還要化爲哄傳能屈能伸大亂鬥可信度與其說隊內賽?
方緣通往超夢的邪魔球縱穿去時候,除卻比克提尼擦着汗,無間飛舞,順序給每一隻機巧充能,結餘的怪,都在面面相看。
斗六市 老街 晚会
她正本就酷愛平和,要不是超夢一頓顫悠,一個大義,和它們談了久遠企盼,她依然如故還生存界四處流浪,此刻倒好,主公,爲啥敢爲人先鬧革命啊……
方緣就這麼樣第一手從它們的間中走了未來,在一隻只能進能出沒譜兒的神氣下,放下了超夢的人傑地靈球。
還真沒料到會是之果。
能夠這身衣着誘致要好暴脹了?
徒,周低倘,超夢即或其一性情,方緣賭對了。
更不屑的慶的是,超夢審恩准了他。
這件事……有不妨是又驚又喜,也有想必是驚嚇,嗯,對於夢幻的話。
超夢還有好的千鈞重負,機警球,單單超夢肯也好旁人類鍛練家的身份的一期代表而已。
固然,和赤正直單挑超夢,並將其克敵制勝,甚至有很大歧異的,可,先不論是茲自家是怎麼樣擊破超夢的,他毋庸置言是完事了……
蘊涵伊布她,本還浸浴在取勝的樂陶陶中,成績,方緣一度球扔徊,輾轉嚇到了它們。
以此頭鐵娃,固然工力強的要不得,但是徹不懂“鬥”啊!
但沒什麼……方緣已經領有提攜超夢開荒雙MEGA貌的念頭。
“託人情你了,美納斯。”
還真沒想開會是斯名堂。
曾經是寰球賽寬寬與其說隊內賽,這是要化諸國大力神之戰黏度無寧隊內賽了?
還真沒思悟會是這結果。
方緣回聰明伶俐軍旅中後,把超夢也捕獲了進去,現超夢消耗兀自挺大。
還真沒體悟會是這結幕。
莫不這身仰仗造成自線膨脹了?
只怕連海內樹睡鄉,都還打亢。
“額,洛託姆你說怎樣?機播還開着?啊……超夢創建的飛播裝配色咋樣這一來好,好了你快和3D龍屏障掉吧……”
方緣被比克提尼充了轉臉電後,隨即滿血死而復生。
“等頃刻間,給你一期又驚又喜,如今以來……”
那幅被克隆沁的不同凡響力系千伶百俐,齊齊點了點點頭。
這一戰,但凡超夢拋棄和和氣氣那要尊重制伏一起敵的殊榮,一下倏忽移,就能把方緣她倆克的卡住。
獨方緣也較比大快人心,超夢可好誕生搶,想必連調諧就是傳言級的功效,都熄滅懂好,假使再給超夢一段年月,讓它解了生命力量的用法,讓它歐委會自助MEGA雙造型,那時,即令在全體道聽途說能屈能伸中,容許也有超夢的一隅之地了。
他一胚胎真沒想這麼着自殺啊。
“還有比克提尼。”
方緣那一番話,也讓它們有了動容,方緣說的對,是這顆星收留了她,既然如此,其也明白下一場應有做什麼樣,不理合做甚了,粗茶淡飯考查,更動後的華藍島,也別有一下遙感。
方緣被比克提尼充了一念之差電後,這滿血復生。
………………
事前是世道賽攝氏度倒不如隊內賽,這是要成諸國大力神之戰梯度低位隊內賽了?
呼——
華藍島。
華藍島。
自是,伊布等精靈完完全全是多慮了,超夢所以自身與平凡銳敏具備異樣的經歷,一顆機巧球,唯恐無力迴天一向把它綁定在方緣潭邊,是方緣別人也顯現。
這些被仿造出的超導力系敏銳性,齊齊點了拍板。
服了啊……
席捲伊布它,底本還陶醉在告捷的悅中,結果,方緣一番球扔已往,直接嚇到了它。
自然,伊布等乖覺統統是不顧了,超夢緣自身與等閒妖怪絕對例外的閱,一顆妖精球,懼怕一籌莫展一直把它綁定在方緣村邊,這個方緣談得來也分明。
或是連天地樹夢見,都還打然則。
至極,原原本本從未倘若,超夢實屬斯心性,方緣賭對了。
其都是超夢興辦進去的,超夢就是說它們的上上下下,超夢做成怎樣的披沙揀金,她都白贊成。
它們徹底想像近超夢入閣後的現象!!
“超夢眼看就會重操舊業的,民衆請等轉。”再也過超夢的仿製支隊後,方緣開腔出口。
方緣被比克提尼充了剎那間電後,立馬滿血重生。
方緣被比克提尼充了記電後,即刻滿血起死回生。
领航 双洋 达志
以是,即使復從機智球出來後,超夢還是是半昏迷不醒情狀。
呼——
方緣那一席話,也讓其兼而有之動容,方緣說的無可非議,是這顆雙星收留了它們,既,它也知接下來理當做啥子,不當做何以了,仔仔細細偵察,轉移後的華藍島,也別有一個立體感。
就方緣也比起幸運,超夢方逝世趕快,莫不連人和實屬傳說級的意義,都消退冷暖自知,心明如鏡好,如再給超夢一段時空,讓它悟了生命力量的用法,讓它分委會自決MEGA雙狀,其時,就在持有外傳敏感中,說不定也有超夢的彈丸之地了。
那幅被仿製沁的超能力系妖怪,齊齊點了點點頭。
方緣蒞本條普天之下,只有定了一番小標的資料,即或友善py下超夢,留點神秘感,就和小智同等,如此而已。
不會吧決不會真有磨練家去讓傳奇級妖物加入隊內賽吧!
夫頭鐵娃,固民力強的亂成一團,而非同兒戲不懂“鹿死誰手”啊!
空穴來風級出口不凡力系臨機應變,即若劈天生固拉多、原來蓋歐卡這樣,能默化潛移萬事大世界態勢的怪胎,也能確保己方立於百戰百勝,硬接技巧,誠心誠意太喜歡了。
傳言級不拘一格力系機敏,不怕面土生土長固拉多、本來蓋歐卡云云,能浸染總共園地情勢的怪胎,也能包管別人立於不敗之地,硬接才力,實打實太心愛了。
更犯得着的可賀的是,超夢果真開綠燈了他。
哦對了,方緣所說的悲喜交集,硬是報告超夢,別樣一番辰……夢鄉還活着。

超棒的小说 精靈掌門人討論- 第894章 进化!3D龙Ⅱ型! 染化而遷 牛羊勿踐 -p3

引人入胜的小说 精靈掌門人- 第894章 进化!3D龙Ⅱ型! 又鼓盆而歌 內峻外和 -p3
精靈掌門人

小說精靈掌門人精灵掌门人
充饱电 融化 滑鼠
第894章 进化!3D龙Ⅱ型! 紛紛攘攘 連棹橫塘
對文董事長和十二支們的惶惶然暨一籌莫展寬解,方緣認爲這也是靠邊的。
“我和洛託姆還要掉水裡,你救誰?”方緣又問。
有你云云教3D龍讀自身尋思才力的???呸!!!
“嘎!!(我有新謎底了,我都救!!)”
“洛託……”洛託姆眼力猶疑的摸了摸下巴。
終究她們還沒主見過能進能出傳遞本領的神差鬼使……
“3D龍……要向上了洛託!!”
暫時,用度三個月鍵入了曠達招式數的3D龍,雖然老成操縱的招式就紋理、如夢方醒能力、三角撲、電磁飄蕩四個。
方緣伸出手來,開釋出波導之力,試探和3D龍展開眼尖覺得。
“收看還沒十足驚醒,我來幫你一把。”
3D龍上進後頭,硬是3D龍Ⅱ型了。
儘管是天然身,但是方緣不離兒肯定阻塞波導隨感到3D龍的命檔次正在沾晉職。
数据 人机 现代战争
會議大約賡續了一下鐘點。
“要上揚了。”
招式:撞、紋、省悟成效、三邊形大張撻伐、電磁泛、跑電、幻象光線、快捷移送、自己重生、儒術相映成輝、劃定、電磁炮、替換工作地……之下粗略N個技。
3D龍:(`ω′)ゞ嘎!!
適才聚會的經過中,洛託姆溘然旁騖到,網半空中裡的3D龍的本相狀況略奇異。
“下一場一度月的重要性職責,實則理當多商討有些出色類別的臨機應變球。”
方緣問出一下遠腦殘的疑難後,見3D龍答不下來,猜想了它還沒圓大夢初醒。
會心敢情絡繹不絕了一番小時。
不……團結喊叫聲,不如說它更像是鴨了。
AI,也早已掛載了上去了。
方緣聞斯音後,不在關懷備至洛託姆是不是有得暮年愚笨的危機,也把想像力安放了洛託姆所說之事的面。
只要是圖說中3D龍精推委會的招式,當今3D龍穿越升官數目,簡直已學遍了。
飛針走線,進化之光散去了。
不……般配喊叫聲,與其說說它更像是鴨子了。
洛託姆:??????
對付文秘書長和十二支們的驚跟沒門察察爲明,方緣以爲這亦然本職的。
3D龍。
“3D龍Ⅱ型!”
和3D龍進展手快反應,差一點決不能哪邊申報。
團結提高前面加載的AI順序跟重播的回憶,這會兒它很乏累的區別出了即的方緣、洛託姆是誰。
3D龍。
动画 活动 海报
“寬解了洛託~!”
“心之力,開!!”
方緣笑道:“再有一個月。”
3D龍倚賴額外的招式上要領,已經一躍改成方緣兵馬內掌管招式數量排名榜前列的妖。
洛託姆:(,#Д)
精靈掌門人
視頻領悟草草收場後,方緣夫子自道風起雲涌,還物色起洛託姆的提出。
當今,開支三個月下載了滿不在乎招式數額的3D龍,雖則科班出身動用的招式就紋路、如夢初醒效應、三邊擊、電磁漂流四個。
“噓……”洛託姆兇狠看了方緣一眼,神情儼然。
方緣和洛託姆查究3D龍數目後,方緣把3D龍從蒐集空中喊了出去。
那樣的技能在外國家還真次亮,僅僅還好這次的專題會,是在華國展開。
換句話的話,3D龍的前進參考系,已經曾經部分達成。
才體會的經過中,洛託姆平地一聲雷提神到,採集半空裡的3D龍的元氣態稍許出奇。
啪!!
霸氣的聲浪,疊加震憾的波導氣團,直把直愣愣的洛託姆嚇一激靈。
大要有近50個招式。
“嘎!!(我有新答卷了,我都救!!)”
和有身的妖物舉辦方寸反饋,能理解到它的靈機一動。
光,既洛託姆一口咬定3D龍久已到了提高的專業化,那麼樣也快了。
相比之下較多頭多一角的3D龍狀,3D龍Ⅱ型的身嘹亮了許多。
今,方緣圖做的,就是用波導去領導3D龍更就手的睡醒獨立察覺。
“是嗎。”文會長甚至於難以置信。
“是嗎。”文書記長竟自思疑。
如此這般的工夫在外邦還真差點兒閃現,絕還好這次的全運會,是在華國開展。
3D龍:嘎!(`ω′)ゞ,救方緣,洛託姆會飛!
方緣意後浪推前浪倏忽快。
精靈掌門人
3D龍那裡,心地力氣一直擴張,打成立亙古,以數額步地消失的飲水思源局部序幕再度在它腦海播放。
3D龍注重尋味後,竟道者白卷油漆可花,不至於讓洛託姆與此同時報仇……
比起別樣眼捷手快的上揚,3D龍的開拓進取,逾有性命功力。
關於常備急智如是說,招式少而精最好。
“把3D龍現時的多寡費勁調出來給我看分秒。”方緣對着洛託姆道。
浪费 干嘛 日子
3D龍。
半空,一道電波幡然真面目化,化了3D龍,視力板滯的看着方緣。
“把3D龍而今的額數骨材微調來給我看一眨眼。”方緣對着洛託姆道。
方緣和洛託姆查閱3D龍數量後,方緣把3D龍從網上空喊了下。

笔下生花的小说 精靈掌門人 ptt- 第1009章 出大问题了 有利可圖 無間冬夏 閲讀-p3

扣人心弦的小说 精靈掌門人 輕泉流響- 第1009章 出大问题了 蚍蜉撼大樹 撓曲枉直 鑒賞-p3
精靈掌門人

小說精靈掌門人精灵掌门人
第1009章 出大问题了 貪功起釁 情若手足
“有我在,她進不來,等此後,我在汀外圈做一場冰暴,就更雲消霧散人醇美親如兄弟了。”超夢談話。
“它以爲是非凡遺址,那就是說好了,你看文火猴、武裝力量磁怪、達克萊伊它長的像不像高視闊步奇蹟的護養機智?”
“布咿!!”
“原本……寨島揭破,節能思辨,也偏向一件劣跡,再有一個搞定了局。”爆冷,報道器內又長傳方緣的籟。
但便是這一來,也過錯怎的人都不含糊挖掘的。
“舒服反之亦然換始發地吧,衝着事件沒鬧大曾經,降另行建個營對你的話也挺緩解的。”方緣倡議道。
沒在尋開心吧!
台彩 威力 头奖
緣何又反響這樣大。
報導器內廣爲傳頌方緣的吶喊:
“結出??”
“有我在,她進不來,等爾後,我在島嶼外圍打一場驟雨,就更小人看得過兒臨到了。”超夢操。
出於渚太大,它創造的大界幻影,組成部分漲跌幅行不通很高。
“嗚啊!!”
“沒……很好。”方緣心累道。
說到底是幹什麼回事……
超夢剛走沒多久,還真就有一番着酒血色西裝的東西從這裡通,長短涌現了這座腐朽的坻。
方緣他倆首蒞臨的荒島上。
特從前的狀是,這件事鬧的還挺大,也許一堆甲等氣度不凡力者會造,超夢你還能行嗎。
但不虞,亞天,者人不絕情找來了一批身手不凡力者,要獨特破解此“身手不凡事蹟”的封印。
烈火猴動議放進來幾個,今後打跑她倆。
而這會兒,視作聚集地島科海管家的3D龍,陡然間……接到了導源部手機洛託姆,也硬是方緣的通訊。
…………
雖說,島被出現了,可是多虧,超夢激濁揚清後的嶼捍禦步驟奇麗了不起,所有一層無往不勝的驚世駭俗力封印,萬分擐酒赤色西裝的練習家,費了很大餘興也沒能成事上。
簡報器內傳揚方緣的大喊大叫:
“設使讓敵手明那裡是一下龐大的靈動的屬地,她們就會打退堂鼓了。”超夢依然如故對持道。
…………
“嗚啊!!”
“嗚啊!!”
方緣一臉線坯子,和伊襯布面容覷風起雲涌。
他若何感覺到,這特別是超夢改動的那座羣島的所在呢?
“實質上……輸出地島不打自招,儉省默想,也大過一件成事不足,敗事有餘,還有一番了局智。”驟,通訊器內又散播方緣的聲音。
“直居然換目的地吧,乘勝政沒鬧大曾經,解繳再行建個營寨於你吧也挺舒緩的。”方緣倡導道。
…………
…………
“哦……島啊……”方緣點了拍板,再就是看向地形圖。
“她道是高視闊步遺址,那縱令好了,你看烈焰猴、軍隊磁怪、達克萊伊它們長的像不像不拘一格事蹟的照護機敏?”
只有,再有從不別樣更好的殲道?
源於島嶼太大,它炮製的大限量幻影,有強度與虎謀皮很高。
超夢的念莫錯。
儘管如此,渚被埋沒了,雖然難爲,超夢更改後的嶼進攻方法很是了不起,懷有一層強壓的非凡力封印,煞是穿衣酒又紅又專西裝的鍛練家,費了很大興會也沒能成功進入。
因而超夢也就憂慮的走了。
“我透亮,夫你熟……”方緣衷心咕噥,小劇場版裡超夢的家園新島,實屬用雷暴雨來拒抗老百姓的。
比克提尼擡始,欣逢這種差,是否應先相干方緣呀。
不行把旅遊地島新聞傳感出去的……是神奧所在四陛下有的超能統治者悟鬆對吧?
要命把輸出地島音長傳出的……是神奧處四陛下之一的不凡天皇悟鬆對吧?
是因爲嶼太大,它做的大鴻溝幻影,片鹼度廢很高。
方緣也不行抵賴的點了搖頭,也對,爾後他再一時間跟希羅娜說一聲,就更沒題材了。
“布嚕嚕嚕嚕……”
“嗚啊!!”
“恩?”超夢看向視頻中方緣那肅穆的神色,躐一期地面心得到了方緣的居心不良。
“以是說……果是你們此地無銀三百兩了!!!”
方緣惟有出來浪,而它那邊,是被抄家了。
固,汀被呈現了,雖然幸好,超夢改變後的渚預防裝置特夠味兒,秉賦一層雄的驚世駭俗力封印,百倍衣酒赤洋裝的教練家,費了很大餘興也沒能成事入。
平淡無奇變化的話,如斯偏遠的位置,是決不會有這麼着鐵心的鍛鍊家恐怕機敏經的。
這一看,讓方緣無形中的揉了揉雙眼。
“恩?”超夢看向視頻中方緣那標準的神態,越一度區域心得到了方緣的不懷好意。
等閒景的話,然僻的四周,是決不會有如斯發狠的磨練家恐邪魔由的。
而此刻,表現錨地島數理化管家的3D龍,猝然間……收了來自無繩話機洛託姆,也便方緣的報道。
此仇,它超夢筆錄了!
爲着讓坻不被埋沒,它故意給島橫加了幻像跟封印。
“布嚕嚕嚕嚕……”
故此說,得要換所在地了嗎。
“故說……竟然是爾等泄漏了!!!”
活火猴建議書放躋身幾個,從此打跑她們。
三一刻鐘後。
然而。
德国 外交政策 政治
“我真切,者你熟……”方緣心跡咕唧,劇院版裡超夢的故鄉新島,乃是用暴風雨來抵拒無名之輩的。

扣人心弦的小说 精靈掌門人討論- 第1106章 开挂的何小麦 三尸五鬼 大酒大肉 -p2

笔下生花的小说 精靈掌門人 輕泉流響- 第1106章 开挂的何小麦 名葩異卉 山中宰相 -p2
精靈掌門人

小說精靈掌門人精灵掌门人
第1106章 开挂的何小麦 休說鱸魚堪膾 宣和遺事
何小麥樂悠悠的撞門而出,坐,把她扔下一年多不知進退的方緣,終肯聯繫她了。
方緣嘆了弦外之音,說空話幹嗎就沒人信呢,還會論爭赤誠了。
何小麥蕩:“本我亦然如此這般看的,太我這次返後千依百順,金融系新生這邊產出了一番絕頂矢志的訓練家,一如既往一期飛播平臺的不得了名震中外氣的兵書解說聖手,連校隊的黨小組長都喊他一句教育工作者,我感覺,這同班理所應當很強吧,最少有鴻儒民力。”
何麥子浮泛笑容道:“瑪納霏堂上百倍幫襯我,幸喜了它,我茲可很強的。”
她還想走一遍方緣今年走的成材之路呢。
…………
她還想走一遍方緣昔日走的成才之路呢。
邓雨贤 卢孝治 中坜
“唐老誠,這件事後再者說!我有事先走了!!”
心事由,何麥!
本條日曆不會遠了。
她感覺進而聽生疏方緣說怎麼着了。
她還想走一遍方緣今年走的發展之路呢。
也不全鑑於何麥,本身妙蛙花,由快龍剖白後,彷佛也楹聯盟島的謝米又牽記了風起雲涌,故順路去省嘛。
何小麥臨研究所的工夫,跑去逆的方緣看出何麥子,心中撐不住感想此徒孫走形真不小。
因方緣回到時辰,仍舊從蓋歐卡那兒要來了一顆深藍色鈺,這顆藍幽幽瑪瑙,不止分包內營力量,再有蓋歐卡水印的至於穩定的末段奧義的意志。
何麥搖搖擺擺:“底冊我也是這一來當的,徒我此次回後聽話,經濟系初生那邊消亡了一下破例兇暴的教練家,竟是一度飛播陽臺的出奇如雷貫耳氣的戰略授業行家,連校隊的小組長都喊他一句教員,我感到,本條同桌應當很強吧,等外有名手國力。”
她發覺更聽不懂方緣說何如了。
於今的何小麥,身體大個,留着黃金時代生氣的短髮,帶着一副茶鏡倍顯氣昂昂,言辭也比普高光陰活潑了那麼些,大概是被瀛皇子染了,要比改日韶華的中外樹守者何麥子寬廣夥。
小說
“兵戎相見一品大力神的隙,絕頂罕!!!瑪納霏父母會很痛快的。”
方緣稍事一笑道:“嗯,我拿走音訊說,全世界賽類似要超前了,最以你如今的氣力,替補再有些不攻自破,我盤算給你做個姑且拼搏特訓,大世界賽的舞臺,你合宜不想錯過吧?”
“申謝老師!!”何麥心情扼腕四起,再度點了點頭。
秉部手機,和無繩機內的洛託姆快人快語交換剎時後,何麥子神色一眨眼一怔。
“申請倏忽吧,我有自信心橫掃帝都高等學校!!”何麥揮了揮拳頭。
莫此爲甚起立後,何小麥當即公佈起要好的小心思:“老師,這一年你跑哪去了。”
缺陣大二,就畢其功於一役了六大師隊列,再助長何小麥我波導使的資格,同庚的方緣細瞧了都得哭,直呼打獨。
將波導、穩定之力總體握的教授級水箭龜、用波導明察秋毫百分之百的忽冷忽熱手大師級藏香蛙皇、肉搏本領精闢的大師級忙乎鱷、頂尖發射器通性與顛簸、波導招式名特優新結成的專家級鋼炮臂蝦、再累加始終伴在何小麥塘邊時常施用億年不融冰千錘百煉的大師級冰刃劍士哥達鴨!!
“小麥,你來了。”
“∪^ェ^∪硬是不大白,天藍色瑰會決不會危辭聳聽到它。”
只是老是方緣都不在,單純一隻號房九尾在棉研所內。
“先生!”
“我試圖在夜明星那邊盤桓一段空間,倒過得硬指揮指使你。”
將波導、震憾之力全套握的教授級水箭龜、用波導瞭如指掌萬事的連陰天手大師級盤香蛙皇、打鬥本事卓越的教授級矢志不渝鱷、超等發出器特性與捉摸不定、波導招式有口皆碑聚集的教授級鋼炮臂蝦、再長不停陪伴在何小麥塘邊頻繁役使億年不融冰訓練的專家級冰刃劍士哥達鴨!!
何麥子在方緣棉研所暫住了上來,而聽方緣說了結盟島神域磨鍊的事情後,何麥二話沒說問:
方緣:“總之去拉幫結夥島差錯讓你廣交朋友的,那邊後可能分久必合集廣大各的一表人材鍛練家,我過後教你一些狗崽子,你到候拿他們練手,總而言之聞人成個交卷‘盪滌諸國’吧,別貶抑這種錘鍊,對降低胸能量,波導法力很有提攜。”
方緣尷尬,團結一心切磋系就夠弄錯的了,機巧策略耆宿去金融系做好傢伙?
所作所爲汪洋大海王子的使臣,何麥子素常擔救助瑪納霏檢索各樣強大的銳敏,事後供給給瑪納霏座標,隨即,瑪納霏協調去PY,從此,何麥子接着收些雨露。
還有海域皇子帶着何小麥去龍島新伏的一隻飛工具寵專家級速快龍!!
何麥臨研究室的上,跑去款待的方緣瞅何小麥,心地難以忍受喟嘆夫徒成形真不小。
她擡千帆競發,經過茶鏡,中心神往的看着方緣,由何麥子的窺探,她察覺方緣比擬事先,波導效用愈堅固了,總體錯她能比的。
不僅僅是他,他軍隊中擁有妖魔,都要翻新下波導、風雨飄搖類招式的採用。
………………
行止深海王子的使者,何麥子素常掌握相助瑪納霏招來種種摧枯拉朽的通權達變,隨後供給給瑪納霏地標,緊接着,瑪納霏和睦去PY,後頭,何小麥繼收些惠。
她的“比不上九宮”,鑑於她在新娘子年,就帶着四隻既成長的靈動,盪滌了一期又一番小型比試,拿了居多冠亞軍。
既,除卻超邁入、Z招式的講解外,再教育下何麥子關於波導的施用吧。
心源流,何小麥!
建议 旅车 年式
既然,除了超邁入、Z招式的教課外,再叨教下何小麥至於波導的操縱吧。
何小麥蒞棉研所的期間,跑去逆的方緣探望何小麥,心尖身不由己喟嘆本條門生事變真不小。
唐升忝,自從方緣掃蕩了帝都高校後,畿輦高校有幾分年不願意繼之魔都高校合共玩了,溝通賽這種自行,誠變少了累累。
是和好養歪了嗎?偏向,是海域王子養歪了吧!看上去沒夢幻養的老風度軼羣啊。
“還有一番月就快放假了,我想問一念之差……魔都高校安歲月和畿輦高校有溝通因地制宜呀,我都已退學一年了,一次交流因地制宜也沒碰面過。”何麥子心塞道。
“∪^ェ^∪即使不冷暖自知,心明如鏡,深藍色藍寶石會決不會震悚到它。”
談到來,對何麥子方今的民力,他也很駭然……
“適逢其會比來友邦島那裡略帶偏僻,我帶你去逛一逛好了。”
“再有一個月就快放假了,我想問忽而……魔都大學甚歲月和畿輦大學有調換步履呀,我都就入學一年了,一次換取倒也沒碰到過。”何麥子心塞道。
因爲,持有她倆幫忙,何麥子能力如斯順利的平淡無奇逃學,和汪洋大海皇子一切去大海之島、龍島等處所PY。
“民辦教師!”
“生人教授級?”方緣忖度。
方緣稍爲一笑,把何小麥號召了進入,此時洛託姆就刻劃好了午後茶,妙蛙花和炊事員磁怪也備了叢下午的糖食,還一端吃單向話舊吧。
何麥無數點頭,“嗯,哥達鴨,水箭龜它們,今日工力都達標了教授級,而我還穿了龍島的考驗,服了一隻快龍,它和名師你的快龍毫無二致,也拿了火速。”
“還有一期月就快休假了,我想問瞬即……魔都高校哎早晚和畿輦高校有相易活字呀,我都依然入學一年了,一次溝通流動也沒相逢過。”何麥子心塞道。
“麥子??”
當作大洋王子的大使,何小麥頻繁負責搭手瑪納霏查找各樣無敵的靈巧,往後供給給瑪納霏水標,跟手,瑪納霏自各兒去PY,此後,何小麥隨後收些便宜。
而,何小麥也沒以心始末年青人,方緣的老師的身份手拉手發展,靠的根底是闔家歡樂的艱苦奮鬥,只要小半第一流大佬才懂得她的確切後臺。
“小麥??”
不僅僅是他,他戎中成套靈,都要革新下波導、滄海橫流類招式的操縱。
何小麥快快樂樂的撞門而出,蓋,把她扔下一年多輕率的方緣,到底肯相關她了。
方緣些許一笑,把何小麥款待了進去,這洛託姆業已打定好了下午茶,妙蛙花和大師傅磁怪也未雨綢繆了過多下半晌的糖食,照舊另一方面吃一派敘舊吧。

好文筆的小说 鬥破蒼穹 愛下- 第一千四百九十四章 净莲妖圣? 土龍沐猴 章決句斷 看書-p3

精彩絕倫的小说 鬥破蒼穹- 第一千四百九十四章 净莲妖圣? 門戶人家 空言虛辭 看書-p3
鬥破蒼穹

小說鬥破蒼穹斗破苍穹
第一千四百九十四章 净莲妖圣? 飛鴻雪爪 持正不撓
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000000000000000000000000000001111110000001111111000000000000000000000001111111000100
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000100000000011100000000111111111110000000001111111111111111111110000
成龍歷險記粵語
00000000000000000000000000000001111110000001111111000000000000000000000001111111000100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
除我以外人類全員百合 漫畫
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000111111000010000111111111111111110000111111111111111111111101111011
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000000000001111111111111011111111111111111111110111111111111111111111111101110001
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ULTRAMAN
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000001111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111111
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000111011111111111111101111111011111100000100111111000011111111111111111100100111
00000000000011111111111111111111000000000000000000000000000111111000000000000000100100
00000000000000000000000000000000111000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
神廚小福貴【國語】
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000001111111111111011111111111111111111110111111111111111111111111101110001
01010000000001111111111111111111111111100000000000001111111111111000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000111011110000000000000000000000000000001100000
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

超棒的小说 鬥破蒼穹 線上看- 第一千两百零八章 晋阶,斗尊! 應答如響 血流成川 讀書-p3

笔下生花的小说 鬥破蒼穹 小說鬥破蒼穹笔趣- 第一千两百零八章 晋阶,斗尊! 存榮沒哀 大鳴驚人 熱推-p3
仕途漫漫 小說
鬥破蒼穹

小說鬥破蒼穹斗破苍穹
第一千两百零八章 晋阶,斗尊! 邑中園亭 物質享受
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000000000000000000000000011100000111111100000000000000000000000000000000100000
關於我轉生變成史萊姆這檔事劇場版線上看
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000001111111000000000000000000000001111111000100
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000110111111111111111111111111111111111111111111111100110111111111111111111011111
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000011100000111111100000000000000000000000000000000100000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000011100000111111100000000000000000000000000000000100000
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000000000000000000000000001111001000111111111000000000000000000000000000111101000
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000010100111111111110111000011111111111111111111111111111111111111111111111000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000001111111000000000000000000000001111111000100
00000000000001111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000001111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
嘿,聽說你們班很逗 小說
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000111111111111111111110000000111111111111111111111110
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
荷包蛋的蛋黄什么时候戳破才好 動畫
00000000011111111111111111111111111111111111111111111111011110111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
00000000000001111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000101000111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111110
00000000000000000000111111000010000111111111111111110000111111111111111111111101111011
10000000000001111111111111111000000000000000000000000000000001111101111111110001011111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000111000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000011100000111111100000000000000000000000000000000100000
00000000000000001111111111111011111111111111111111110111111111111111111111111101110001
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000110111111111111111111111111111111111111111111111100110111111111111111111011111
00000000000000000110111111110001111111111111111111110011111111111111111111111111000001
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

優秀小说 《鬥破蒼穹》- 第一千两百四十七章 黑擎 風水春來洞庭闊 八面威風 讀書-p2

非常不錯小说 鬥破蒼穹 起點- 第一千两百四十七章 黑擎 兵靠將帶 不絕於耳 閲讀-p2
鬥破蒼穹

小說鬥破蒼穹斗破苍穹
第一千两百四十七章 黑擎 星橋鐵鎖開 東流西竄
00000000000001111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000000110111111111111111111111111111111111111111111111100110111111111111111111011111
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
早安小鹿 漫畫
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000011111111111111111111000000000000000000000000000111111000000000000000100100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
仁者俠醫橘咲
00000000000000001111111111111011111111111111111111110111111111111111111111111101110001
仙 宙
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000111011110000000000000000000000000000001100000
00000000000000000000000000000000111000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000
明明是冷美人小姐卻變成了忠犬大少爺12
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000111011111111111111101111111011111100000100111111000011111111111111111100100111
00000000000000000000000000000001111110000001111111000000000000000000000001111111000100
00000000000011111111111111111111000000000000000000000000000111111000000000000000100100
00000000000010100111111111110111000011111111111111111111111111111111111111111111111000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
縱慾四海
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
超 人力 霸王Z 劇場版
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000001111110000111011110000000000000000000000000000001100000
00000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111110111111111111111111111111111000000011111111111111111111111
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
01010000000001111111111111111111111111100000000000001111111111111000000000000000000000
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
冥婚难测
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000010100111111111110111000011111111111111111111111111111111111111111111111000
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000111000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
01010000000001111111111111111111111111100000000000001111111111111000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000000000000000111111000010000111111111111111110000111111111111111111111101111011
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000001111111111111011111111111111111111110111111111111111111111111101110001
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
黑心企業的職員變成貓之後人生有了轉變的故事 動漫
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000

人氣小说 鬥破蒼穹- 第一千一百七十六章 魂殿援手 詞言義正 君子亦有窮乎 分享-p3

扣人心弦的小说 鬥破蒼穹 起點- 第一千一百七十六章 魂殿援手 蒙上欺下 且向花間留晚照 -p3
鬥破蒼穹

小說鬥破蒼穹斗破苍穹
第一千一百七十六章 魂殿援手 聯袂而至 善解人意
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111100001111111111100000000000001111111111111111111000
00000000000000000000100000000011100000000111111111110000000001111111111111111111110000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000011100000111111100000000000000000000000000000000100000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
小說
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001001001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
10000000000000011111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000000000000000000000000000000000001110000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
11000000000111111111111111111111111100000000000000000000111111110000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000001101111111111110000000000011111111111111111111111111111111111111111110111
00000000110111111111111111111111111111111111111111111111100110111111111111111111011111
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
00000000000001111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
10000000000001111111111111111000000000000000000000000000000001111101111111110001011111
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000011100000111111100000000000000000000000000000000100000
10000000000001111111111111111000000000000000000000000000000001111101111111110001011111
00000000011111111111111111100000000111111111111111111110000000111111111111111111111110
00000000011111111111111111100000000111111111111111111110000000111111111111111111111110
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000011111111111111111100000000001110000000001111111000001111111111111111100001101
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001111111111111111100111110001111111111111111111111111111111111111111111111111
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
00000000110111111111111111111111111111111111111111111111100110111111111111111111011111
00000000111011111111111111101111111011111100000100111111000011111111111111111100100111
01010000000001111111111111111111111111100000000000001111111111111000000000000000000000
00000000000000000000000000000011111111100111111111100000000000000000011111111111111100
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000100000000011100000000111111111110000000001111111111111111111110000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000001001001111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000
00000000111011111111111111101111111011111100000100111111000011111111111111111100100111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000000000011111111111111101111100011111111111111111111110111111111111111111111111111
00000001110111111111111111110000000001111111111111111110000000111111111111111111111111
11001101000100011111111111110000000000000000000000000000000000111111111111110111111111
00000000000000000000000000000000110000000011110000000000000000000000000000000000000000
00000000000111111111111111110000111111111111111111111111000000111111111111111111110010
10000000000011111111111111111100000000000000000000000000000011111100100000010000000000
00000001110111111111111111111111100000000000000000000000001111110000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000